Bakan Dönmez: Enerji verimliliği 2 yılda 1 milyar dolar kazandırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı konulu toplantıya video konferans yoluyla katılarak çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Dönmez konuşmasında, modern ekonomilerin alışılagelmiş üretim ve tüketim anlayışını geride bıraktığını belirterek enerji verimliliğinin giderek daha fazla öne çıktığını ifade etti. Enerji verimliliğinin dünyanın birçok yerinde çok önemli bir kaynak olarak kabul edildiğini vurgulayan Fatih Dönmez, Türkiye’de enerji verimliliğinin toplumsal algıda bir enerji kaynağı gibi görülmediğini belirterek, bu konudaki farkındalığın artırılması ihtiyacına işaret etti.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yenilenebilir enerji, iklim değişikliği, küresel ısınma ve çevreci teknolojiler gibi kavramların insanlığı yeni bir enerji düzenine geçişe zorladığını belirterek şunları söyledi:

“Artık günümüz dünyasında atık veya kullan-at diye bir kavram neredeyse kalmadı. Yeniden değerlendirme süreçlerini yaşıyoruz. Döngüsel bir mantıkla kaynakları daha sorumlu kullandığımız, sürdürülebilir ve ürün ömrünün uzadığı bir sistemle daha az enerji harcayıp daha fazla katma değer üretmenin yollarını arıyoruz.”

Merkezde enerji verimliliği

Enerji verimliliğinin, oluşan yeni enerji düzeninin tam merkezinde yer aldığını vurgulayan Enerji Bakanı Dönmez, Türkiye’de 2017-2019 yıllarında enerji verimliliğinden elde edilen tasarruf miktarının 1 milyar dolara yaklaştığını açıkladı. Enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik uygulamalarda yerel yönetimlerin de en önemli paydaşlar arasında yer aldığını belirten Dönmez, bu alanda elde edilen tasarruflarda belediyelerin bu konudaki çalışmalarının da önemli payı bulunduğunu ifade etti.

Belediyeler rol model olmalı

Türkiye nüfusunun yüzde 90’ından fazlasının il ve ilçe belediyelerinin sınırları içerisinde yaşadığını kaydeden Dönmez, “Nüfusumuzun dörtte üçünden fazlası ise büyükşehir belediyelerinin sınırları içinde ikamet ediyor. Dolayısıyla, öncelikle yerel yönetimlerin enerji maliyetlerini yönetmede toplumsal rol model olmalarını arzu ediyoruz” dedi.

Üreten ve depolayan tüketici

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, sektörde zaman zaman ‘türetici’ kavramıyla ifade edilen, kendi elektriğini üreten tüketicilere de değinirken şöyle konuştu:

“Üreten tüketici olarak adlandırdığımız, kendi elektriğini üreten ve depolayan yerel yönetimlerin tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz. Önümüzdeki günlerde özellikle çatı gibi güneş santrali uygulamalarının yaygınlaşmasını bekliyoruz. Mevzuatımız geçen yıl yenilendi ve artık lisanssız üretimde üst sınır, kurumların elektrik bağlantı gücüne kadar artırıldı. Artık kurumlar elektrik bağlantı gücüne kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kapasite kurabiliyor. Yerel yönetimler elektrik bağlantı gücüne göre öz tüketim fazlasını da satabiliyor ve böylece ilave gelir de elde etme imkanına kavuşuyor.”

Sulama elektriği güneşten alınmalı

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, tarımsal sulama maliyetlerinin oldukça yüksek olduğuna da dikkat çekti. Dönmez, tarımsal sulama maliyetlerinin hafifletilmesi için güneş enerjisi santrallerinin önemli rol oynayabileceğini vurguladı ve tarım sektöründe bu yönteme ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti.

Verimsiz aletler faturayı yükseltiyor

Türkiye’nin sanayide, tarımda ve üretimin diğer alanlarında her birim ürünü gelişmiş ülkelere göre normalden daha fazla enerji harcayarak imal ettiğini belirten Fatih Dönmez, “Konutlarda ısınma, soğutma, aydınlatma gibi temel ihtiyaçlarımızı verimsiz alet ve ekipmanlar yüzünden daha fazla para ödeyerek karşılıyoruz. Kaynaklarımızı bu kadar heba edecek kadar zengin miyiz?” diye konuştu.

Belediyeler elektrik tedarikçisi lisansı alabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, belediyelerin serbest tüketici haklarını kullanarak istedikleri tedarik şirketinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yayınladığı düzenlemeye tabi tarifelerin altında fiyatla elektrik temin edebileceklerini söyledi. Bakan Dönmez, Belediyelerin daha ucuza elektrik temini için açık eksiltme ihaleleri düzenleyebileceklerini de kaydetti.

Kendi tedarik şirketini kurmak

Fatih Dönmez, yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin büyüklüğüne göre küçük çaplı da olsa kendi elektrik tedarik şirketini kurabileceklerini de belirterek şunları söyledi: “Belediyelerimiz, EPDK’den elektrik tedarik lisansı almak suretiyle, bundan sonra toptan elektrik piyasasında faaliyet gösterebilir, kendi kurumlarının ihtiyaçları başta olmak üzere elektrik tedarik edebilir. Bu lisanslar Türkiye genelinde olduğu için buradan farklı bir ticaret merkezi imkanı da oluşturabilirsiniz. Yerel yönetimlerimiz kendisine ait sayaçları portföyüne kaydederek ihtiyaçlarını doğrudan EPİAŞ’tan karşılama imkanına sahip olarak daha uygun şartlarda elektrik temin edebilecek.”

Enerji yoğunluğumuzu azaltmalıyız

Türkiye’nin enerji yoğunluğunun Almanya, Japonya gibi gelişmiş ülkelerin yanı sıra OECD ortalamasının da üzerinde olduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez “Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz. O halde enerji yoğunluğumuzu en rekabetçi ülkeler seviyesine, hatta daha da altına çekmek zorundayız” diye konuştu.

Verimlilik santral kurmaktan ucuz

Enerji Bakanı Dönmez, yerli ve yenilenebilir kaynakların enerji tüketimindeki payında sağlanacak her 1 puanlık atışın ülke ekonomisine yıllık katkısı 100 milyon dolarlık katkı sağladığını söyledi. Dönmez, “Elimizde enerji verimliliği gibi ticari yatırımın tesis yatırımından çok daha düşük ve getirisinin çok daha büyük olduğu bir enstrüman var. Bu yüzden önceliğimiz elimizdekini en iyi şekilde değerlendirmek” ifadesini kullandı.