AWS, COVID-19 ile uğraşta neler yapıyor?

Yerküre Sıhhat Örgütü (DSÖ, World Health Organization – WHO), Birleşmiş Milletler’in global halk sıhhati örgütü olarak, pandemiyle verilen milletlerarası mücadeleyi koordine etmekten sorumlu.

DSÖ, yerkürenin dört bir yanındaki sıhhat çalışanlarına, COVID-19 ile enfekte olmuş hastaların bakımında destek sağlamanın yanı sıra bu kritik işi yaparken kendilerini de müdafaalarına yardımcı olmak için ‘WHO Academy’ mobil tatbikini yayınladı.

Tatbik, sıhhat çalışanlarının DSÖ’nün süratle genişleyen eğitim materyalleri ve rehberlik bankasına erişmelerini sağlıyor ve sanal beceri atölyeleri ve başka canlı eğitimlere katılmalarına fırsat sunuyor.

Bu kapsamda Amazon Web Services (AWS), DSÖ’nün COVID-19’la uğraş çalışmalarının bir modülü olan bu uygulamayı, planlanandan 12 ay evvel geliştirmesine yardımcı oldu. 

Bu, AWS’nin koronavirüsü takip etmek, salgını anlamak ve yayılmasını daha güzel denetim etmek için Yerküre Sıhhat Örgütü’ne gelişmiş bulut teknolojileri ve teknik bilirkişilik ile sağladığı çeşitli desteklerden biri.

COVID-19 olgularını erişilebilir hale getirmek 

DSÖ’nün, COVID-19 vakalarının günlük sayısını yerküre çapında ve memleket özelinde gösteren bir COVID-19 “durum panosu” ya da etkileşimli bir haritası bulunuyor. 

DSÖ Bilişim Şurası Yöneticisi Bernardo Mariano, “Teknoloji şirketlerinin desteği sayesinde DSÖ, COVID-19 durum panosunu geliştirmeyi başardı,” dedi ve ekledi:

“Ülkeler, makul müdahalelerin vesair memleketlerde ne kadar yeterli çalıştığını görmelerine ve tıpkı müdahaleleri uygulayıp uygulamama konusunda karar vermelerine yardımcı olmak için bu olgulara güveniyorlar.” 

AWS, DSÖ’nün epidemiyolojik dataları çalışanı, halk sıhhati kurumları, Üye Devletler ve yerküredeki gayrı sıhhat aktörleri ile vakitlice paylaşmasına yardımcı olmak için otomatik web içeriği çıkarma, data tahlili ve sürece bilirkişiliği ve büyük ölçüde yapılandırılmamış haberlerin saklanmasına imkan tanıyan açık nesne depolama hizmetleri sağlıyor.

Halk sıhhati “erken ihtar sistemi”ni desteklemek 

DSÖ’nün Açık Kaynaklardan Sağlanan Salgın Malumatları (Epidemic Intelligence from Open Sources, EIOS) teşebbüsü, potansiyel halk sıhhati tehditlerini tanımlamak, doğrulamak ve pahalandırmak için haber makaleleri ve raporlar üzere açık kaynak haberleri kullanarak birleşik ve global bir erken ikaz sistemi geliştirmeyi amaçlıyor. 

EIOS sistemi, sınırlı halk sıhhati hususları hakkındaki malumatları yönetiyor, filtreliyor ve anlamlandırmaya yardımcı oluyor. Böylelikle bu haberlerin yerküre çapındaki EIOS bilirkişiler topluluğunun tasarrufuna sunulabilmesini sağlıyor. DSÖ, sistemin COVID-19 ile ilgili birinci makaleyi Aralık ahir bulduğunu ve Mart ayı ortalarında salgın üzerine günde 120.000’den çokça makale toplayıp birleştirdiğini söylüyor. 

AWS, artık DSÖ’nün, yerkürenin dört bir yanından COVID-19 ile ilgili yüksek hacimli içerikleri daha tesirli bir halde toplamasını ve tahlil etmesini sağlayacak bir araç geliştirmesine yardımcı oluyor. Araç, ‘güvenilir’ ve ‘güvenilmez’ içerik arasında ayrım yapmaya yardımcı olmak için makine tahsili kullanacak ve mütehassıs topluluğunun haberleri bulmasını ve değerlendirmesini kolaylaştıracak.

Artan haber talebini yönetmek 

DSÖ web sitesinin trafiği yılın başından beri neredeyse sekiz kat arttı zira giderek daha ziyade tıp profesyoneli ve vatandaş, koronavirüs salgını hakkında sağlam, bilirkişi kaynaklara dayalı malumatları araştırıyor.

AWS, DSÖ’nün süratlice ölçeklenmesine ve bu talep artışı ile başa çıkmasına yardımcı olmak için artırılmış süreç kapasitesi sağlıyor, böylelikle yerkürenin dört bir yanındaki kullanıcıların DSÖ’nün web sitesine her hengam erişebilmelerine imkan tanıyor.

Daha ziyade ön cephe işçisi eğitmek 

OpenWHO, yerkürenin her mekanındaki ön cephe çalışanlarının (sağlık profesyonelleri de dâhil) acil sıhhat hizmetleri konusunda geniş bir eğitim kursu kataloğuna erişebildiği, DSÖ’nün interaktif çevrimiçi platformu. 

DSÖ, koronavirüs salgını ile ilgili kursları süratli bir halde hazırlamış olsa da, buradaki zorluk, büyük nispette medya olan bu içeriklerin birden ziyade lisanda sunularak daha çokça insanın tasarrufuna açık hale getirilmesidir. 

AWS bu eğitim materyallerinin farklı lisanlarda üretimini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için makine tahsili ve medya hizmetleri sağlıyor, böylelikle her bir içeriğin hazırlanma sürecini birkaç günden birkaç saate indirmeyi amaçlıyor.

Bağış yekuna çalışmaları 

AWS ve Amazon, DSÖ için COVID-19 Dayanışma Müdahele Fonu’na bağış yekuna desteği de sağlıyor. Örneğin canlı medya yayını hizmeti olan Twitch, 12 saat boyunca bir yardım kampanyası düzenledi ve Amazon Devices, DSÖ’nün #PlayApartTogether kampanyasına katılıyor.