Avrupa Birliği’nden Apple’ı mesrur eden karar

Merkezi Lüksemburg’ta bulunan, AB’nin en yüksek duruşması Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde nokta alan Umum Duruşma, Apple’ın  AB Komitesi’ne karşı açtığı davayı karara bağladı.

Kararda, “AB Umumi Duruşması, İrlanda’daki vergilendirmeyle ilgili AB Encümeni kararını Apple lehine iptal etti.”  tabiri kullanıldı.

Duruşma,  Apple’a İrlanda’da devlet desteğiyle seçici biçimde ekonomik yarar sağlandığı cihetindeki AB Encümeni kararının “yeterince kanıtlanamadığını” ve “hatalı” olduğuna hükmetti.

Karar, tüzellik murakabesi için Avrupa Adalet Divanına götürülebiliyor.

Soruşturma 3 yılda tamamlanmıştı

AB Encümeni, Apple’ın İrlanda’da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ait 3 yıl süren soruşturmasını Ağustos 2016’da tamamlamıştı.

AB Komitesi, Apple’ın, İrlanda’da faydalandığı vergi tatbikinin yasa dışı olduğuna hükmetmiş, 2003’ten 2014’e kadarki periyot için 13 milyar avro ve nemasının geri alınmasını kararlaştırmıştı. İrlanda idaresi ve Apple şirketi ise encümenin kararına karşı türel süreç başlatmıştı.

Bir AB üyesi devletin kamu desteklemelerini ne formda sağladığını ve bölümlerde yarışmaya münafi bir durum olup olmadığını denetleme salahiyeti bulunan AB Komitesi, Apple soruşturmasında şirketin İrlanda’da faydalandığı vergi tatbiklerinin AB kurallarına karşıt olduğuna karar vermişti.

Apple, AB’yi tek taraflı hareket etmek ve geçmişe dönük İrlanda’daki vergi kurallarını değiştirmekle itham etmişti.