ASELSAN’ın cirosu 2,6 milyar TL’ye ulaştı


ASELSAN’ın bu yılın birinci çeyrek finansal sonuçları açıklandı. Şirket, cirosundaki büyüme trendini bu yılın birinci çeyreğinde de korudu. ASELSAN’ın 3 aylık cirosu, geçen yılın birebir devrine nazaran yüzde 30 artarak 2,6 milyar TL’ye ulaştı.

Yılın birinci çeyreği, ASELSAN’ın karlılık göstergelerindeki gelişiminin cirodaki büyümeyi de aştığı bir periyot oldu. Şirketin brüt karı, geçen yılın birinci çeyreğine nazaran yüzde 61 seviyesinde artarken, nema, amortisman ve vergi öncesi karı da (FAVÖK) geçen yılın tıpkı devrine kıyasla yüzde 57 artarak 621 milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı, şirketin yıl sonuna ait paylaştığı öngörü olan yüzde 20-22 aralığının da üstüne çıkarak yüzde 23,9 olarak gerçekleşti.

ASELSAN’ın net karı da geçen yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 46 artarak 920 milyon TL seviyesine ulaştı.

ASELSAN, 2020 yılında hem savunma hem de savunma dışı yerlerde eserlerine yenilerine eklemeye ve bu çerçevede yeni siparişler almaya devam etti. 2020 yılının birinci çeyreğinde alınan sipariş fiyatı 350 milyon dolar, bakiye siparişleri yekunu da 9,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

“Tüm ekosistemi gözeterek çalışıyoruz”

ASELSAN Idare Heyeti Lideri ve Umumî Yöneticisi Prof. Dr. Haluk Görgün, şirketin birinci çeyrek finansal sonuçlarına ait yaptığı değerlendirmede, tüm yerkürenin şiddetli bir süreçten geçmekte olduğu 2020’nin birinci çeyreğini güçlü ciro ve karlılık nispetleri ile tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“2020 yılı birinci çeyrek sonu itibarıyla 14,5 milyar TL seviyesine ulaşan öz kaynaklarımız bilançomuzun yüzde 55’ini oluşturuyor. Gerek milletlerarası arenada faaliyet gösteren misal şirketlere gerekse devletimizdeki pek çok sanayi şirketine kıyasla öz kaynaklarımız çok güçlü seviyede. ASELSAN olarak öz kaynaklarımızı aktif işletme anaparası ve nakit idaresi stratejileriyle destekleyerek karlılığımızı sürdürülebilir kılıyoruz. Bu sayede finansal manada tüm yerkürede pek çok dal için şiddetli geçen son birkaç yılda hem büyümemizi hem de karlılığımızı koruduk, borçluluk oranlarımızı da en düşük seviyelerde tutmayı başardık.

Şirketimizin finansallarına ait 2020 yıl sonuna ait öngörülerimiz olan ciroda yüzde 40-50 aralığında artış ve yüzde 20-22 aralığında FAVÖK marjı beklentilerimizi gerçekleştireceğimiz istikametinde kendimize itimadımız tam. 2020 yılı başından beri paydaşlarımızı ve tedarikçilerimizi finansal olarak desteklemek için atılabilecek her adımı hayata geçirdik. Bu kapsamda tedarikçilerimize bugüne kadar 5 milyar TL’ye yaklaşan ödeme yaparak tedarikçilerimizin sürekliliğine katkı sağladık. ASELSAN olarak bu çekişmeli devirde aldığımız inisiyatifleri yılın birinci çeyreği sonu itibarıyla net nakit durumumuzu müspette tutarak gerçekleştirdik.”

ASELSAN, pandemi sonrasına hazır

Görgün, stratejik ehemmiyete haiz tüm faaliyet meydanlarında üretim ve dizaynın devamlılığı ve sürdürülebilirliği için buhran periyodunda gerekli her türlü önlemi aldıklarını aktararak, “Başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere Sıhhat Bakanlığımızın ve öteki kurumlarımızın süratli ve erken aldığı kararlar ve yaptığı yönlendirmelere münâsib olarak bu süreci muvaffakiyetle yönettik. Devletimizin tedarik makamlarının özveriyle kesintisiz çalışmaya devam etmesi sayesinde yılın birinci çeyreğinde yaptığımız satış kadar yeni sipariş alarak bakiye siparişlerimizin istikrarlı seyrini koruduk.” sözlerini kullandı. 

Savunma elektroniği sahasında 45 yıldır biriktirdikleri tecrübeyi her geçen gün büyüttüklerini belirten Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu: 

“Bu büyümeyi sağlıklı bir karlılıkla başarmamız, hem Türk savunma endüstrisine olan eklerimizi her geçen gün arttırmamızı hem de bu tecrübeyi sıhhat, kuvvet, finans üzere savunma dışı meydanlara aktarmamızı sağlıyor. Yetkinliklerimizin imkan verdiği her yerde memleketimizin yurt dışına olan bağımlılığını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

İçinde bulunduğumuz bu şiddetli günler, hem devletlerin hem de şirketlerin kendi kendine yetebilir olmasının ne kadar kıymetli olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu devirde ulusallaştırma çalışmalarımıza da sürat verdik. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere münhasıran sıhhat meydanında esere çevireceğimiz pek çok dizaynımızı da yakında halkımızın hizmetine sunacağız. ASELSAN olarak, hem devletimize daha çokça kıymet katmak hem de yerküre çapında inanç yaratan ve müttefik memleketlerin savunma ve savunma dışı ortamlarda gereksinimlerine cevap veren bir şirket olmak misyonuyla yolumuza devam ediyoruz.”