ASELSAN, 2020 yılının birinci yarısını yüksek karlılıkla tamamladı

2019 yılını kuvvetli karlılık göstergeleriyle kapatan ASELSAN; 2020 yılının birinci altı aylık devrinde de karlılık göstergelerindeki müspet ivmesini sürdürdü. Şirketin brüt karı, evvelki yılın birebir devrine nazaran yüzde 38 düzeyinde arttı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) da yüzde 35 oranında artış göstererek 1274 milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı şirketin yıl sonuna ait paylaştığı öngörü olan yüzde 20-22 aralığının üstüne çıkarak yüzde 24,4 düzeyine ulaştı.

Bu sonuçlarla ASELSAN, tüm vakitlerin en âlâ birinci yarıyıl karını elde etmeyi başardı. Kuvvetli karlılık ASELSAN’ın özkaynak büyümesini de beslemeye devam etti. Şirketin özkaynakları yıl sonuna nazaran yüzde 11 büyüyerek 15 milyar TL’nin üzerine çıktı. 2019 sonunda yüzde 53 düzeyinde olan özkaynakların etkine oranı ise yılın birinci yarısında yüzde 56 düzeyine yükseldi.

Şirketin birinci yarıyıl finansal sonuçlarını pahalandıran ASELSAN Idare Şurası Lideri ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “2020 yılının birinci yarısı, koronavirüs salgınının tüm dünyada gerek toplumsal gerekse ticari hayatı tümüyle değiştirdiği bir periyot oldu. Bu periyotta başta tedarik zinciri olmak üzere şirketlerin üretim ve satış hacimlerinde önemli aksamalar ve daralmalar gerçekleşti. Öbür taraftan, salgın periyodu şirketlerin bu şekil kriz devirlerine ne kadar hazırlıklı olduklarının test edildiği bir devir oldu. ASELSAN salgının birinci tesirlerinin görüldüğü andan itibaren gerek şirket içinde gerekse tedarikçileri dahil olmak üzere tüm dış paydaşları nezdinde çok süratli kararlar alarak sürecin idaresine yönelik tesirli adımlar attı. Bu süreçte çalışanlarımızın sıhhatini birinci öncelik olarak ele alarak faaliyetlerimizi kesintisiz bir formda devam ettirmeyi temel prensip olarak belirledik. Bu iş sürekliliğini; Sıhhat Bakanlığımızın ve ilgili tüm kuruluşlarımızın salgınla ilgili tüm direktiflerini harfiyen yerine getirerek sağladık. Aldığımız önlemler sayesinde ASELSAN, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen tüm standartları yerine getirerek Covid-19 Inançlı Üretim/Güvenli Hizmet Belgelendirmesi­ne hak kazanan birinci savunma sanayi şirketi oldu. Türkiye dünyada salgını en düzgün yöneten ve tesirlerini taban düzeyde tutmayı başaran ülkelerden biri oldu. ASELSAN bu süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Sıhhat Bakanlığımız liderliğinde başlatılan ulusal ventilatör üretimine yönelik konsorsiyumun üyelerinden biri oldu. Birinci etapta 5 bin adet aygıt üretilerek ülkemizin gereksiniminin karşılanması sağlandı. Aygıtın dünyanın çeşitli ülkelerine ihracatı ise hala devam etmektedir.” dedi.

BIRINCI YARIYILDA, 511 MİLYON DOLARLIK YENİ SİPARİŞ

Salgının olumsuz tesirlerini, faaliyetlerini kesintisiz bir halde devam ettirerek bertaraf etmeyi başaran ASELSAN 2020 yılının ilkyarısında 511 Milyon Dolarlık yeni sipariş almayı başardı. Prof. Dr. Görgün, “Söz konusu siparişlerin yüzde 10’unun yurt dışı müşteri kaynaklı olmasının, memleketler arası pazarlama çalışmalarının aksatılmadan devam ettirilmesini ve ASELSAN eserlerinin rekabetçiliğini göstermesi açısından kıymet taşıdığını” söyledi. ASELSAN’ın toplam bakiye siparişleri birinci yarıyıl sonu prestijiyle 9,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken bakiye siparişlerinin yüzde 94’ünü savunma, yüzde 6’sını savunma dışı siparişler oluşturdu. Prof. Dr. Görgün, ASELSAN’ın hem Türk savunma endüstrisine olan katkılarını artırmaya, hem de bu tecrübeyi sıhhat, güç, finans üzere savunma dışı alanlara aktarmaya önümüzdeki devirde de devam edeceklerinin altını çizdi.

7 MİLYAR TL’LİK TAKVIYE

Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma sanayi ekosisteminin sürdürülebilirliği konusunun ASELSAN’ın temel önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, salgın periyodunda de tedarik süreçlerinde hiçbir aksamaya yer verilmediğini söyledi. Şirket 5 bin adedi aşan tedarikçisine yeni siparişler vermeyi sürdürdü. Yılbaşından bugüne kadar tedarikçi firmalara 7 milyar TL’yi aşkın ödeme yapılarak daldaki üretim çarkının devamlılığı sağlandı. 2020 yılının Nisan ayında faaliyetlerin kesintisiz devam ettirildiğinin bir göstergesi olarak ASELSAN’ın tedarikçilerine yönelik olarak ‘Gücümüz Bir’ platformu devreye alındı. Bu platformla teklif alma, kalite, eser temini, eğitimler, tetkik süreçleri, tedarikçi karnesi ve duyurular üzere faaliyetler kesintisiz yürütüldü.

ASELSAN DÜNYANIN EN BÜYÜK 48’İNCİ SAVUNMA ŞİRKETİ

ASELSAN 2008 yılında 97’nci sıradan dahil olduğu dünyanın en büyük savunma sanayi firmaları (Defense News Top 100) listesindeki yükselişini her yıl istikrarlı bir halde sürdürmeye devam etti. Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN’ın stratejik maksatlarından biri olan dünyanın en büyük 50 savunma şirketinden biri olma maksadının gerçeğe dönüştüğünü; ‘Defense News 2020’ listesinde ASELSAN’ın dünyanın en büyük 48’inci savunma şirketi olarak yer aldığını söyledi. Bunu uzun vadeli bir sürece yayılmış büyüme stratejisinin sonucu olarak gördüklerini söz eden Prof. Dr. Görgün, ASELSAN’ın güçlü bilanço yapısının, karlılık ve ciro gelişiminin dünyanın büyük şirketleriyle rekabet edecek düzeye ulaşmasından memnunluk duyduğunu söyledi.ASELSAN 2020 yılının birinci yarısında istihdam konusundaki planlamalarını taviz vermeden uygulamaya devam etti. Bu çerçevede 2020 yılının birinci altı ayında 732 şahsa istihdam sağlandı. Şirketin toplam çalışan sayısı yeni işe alınanlarla birlikte 8.279 şahsa ulaştı.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox