Aruba, yapay zeka destekli bulut platformunu tanıttı

Yapay zeka operasyonları üzerine şurası, sıfır inanç siyaseti uygulayan ve ofisler, olgu merkezleri, bürolar ve uzaktan çalışma noktalarını tek bir çatıda toplayan Aruba ESP (Kenar Servis Platformu), tesir yerleri üzerindeki doneleri tek bir platformda daima bir biçimde tahlil ediyor. Otomatize edilmiş, hizmet seviyesi kontratlarını (SLA’lar) garantiye alan, anomalileri ve self optimizasyonları tanımlarken, ağdaki bilinmeyen cihazları tespit ediyor, inançlı bir hale getiriyor.

Uç teknolojilerde bir bulut deneyimi sunmak için tasarlanan Aruba ESP, bulut ya da şirket içinde mekan alan sunucularda bir hizmet olarak kullanılabilir. Bu hizmet, Aruba ortakları tarafından ya da HPE GreenLake ağları aracılığıyla da sağlanabilir. 

Teknoloji dalı her on yılda bir büyük değişimlere tanık olur. Geçtiğimiz 20 yılda mobilitenin her mekandan sağlanması gündem maddesiyken, bu trend alanını bulut tabanlı pratiklere bıraktı. Şimdilerde ise bulut bilişimle koordinasyon halinde hareket eden ancak uç teknolojilerde çalışan yeni iş operasyonları ve pratik cinslerine güç sağlamak için bilişim ve çağdaş ağ muhaberesi tarafından desteklenen Nesnelerin İnterneti, yapay zeka ve otomasyona sırtını yaslamış bir data tahlili çağına giriyoruz.

Kurumlar en nihayetinde, uç teknolojilerden devasa ölçüde yapılandırılmamış data açığa çıkarıyorlar. Şayet bu olgu yığını sahih bir formda tahlil edilip kullanılırsa, verimlilik artırılabilir, deneyimler iyileştirilebilir ve yeni iş kazanımları elde edilebilir. Buradaki kilit nokta, kullanıcıların, cihazların ve dijital yerküreye bağlanan nesnelerin bulunduğu uç teknolojilerdeki donelerin tahlil edilip, işlenerek, gerçek devirli içgörülerin manalı aksiyonlara çevrilmesidir. Eşi gibisi görülmemiş vakitler yaşadığımız şu günlerde, donelere dayalı aksiyon alınabilir içgörüler meydana getirmenin yolu, şirketlerin, çalışanların ve derhal akabinde kurumsal ağların, işlerin ve iş bölgelerinin süratle gelişen gereksinimlerine armoni sağlamasından geçiyor.

Uç teknolojilerdeki yapılandırılmamış olgunun kullanışlı bir hale gelmesi, bu dataları insan ölçeğinin çok ötesinde bir nispette ve hacimde işlemek için ağ telemetrisi yoluyla yapay zekadan yararlanan bir ağ gerektirir. Başkaca, yapay zeka destekli “altıncı his” ile meydana gelebilecek meseleleri proaktif bir biçimde tanımlayan, kesin bir tahlil öneren ve tüm bunları rastgele bir manüel müdahale gerektirmeden, mantıklı aksiyonlara dönüştürmek için otomasyondan gücünü alan bir altyapıya gereksinim doğuyor. Ağ, kullanıcı ve cihaz içgörülerinden mütemadi toplanan tahlillerle birlikte Aruba ESP, bilgiyi birikime dönüştürerek, şirket içerisinde ya da bulutta mekan alan tek, bulut tabanlı bir platform aracılığıyla şirketlerin dönüşümlerinin hızlandırılmasına ve iş sürekliliğinin korunmasına yardımcı oluyor.

Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi olan Aruba’nın yöneticisi Keerti Melkote, hususla ilgili şunları söylüyor: “Akıllı Uç Teknolojiler, dönüşümünü hızlandırmak isteyen ve teknoloji yatırımlarını en kıymetli varlıkları olarak geliştirmek isteyen kurumlar ve şirketler için ucu bucağı olmayan olasılıkları harekete geçirecek bir hızlandırıcı. Aruba’nın bağlanabilirliği sağlama, himaye, tahlil etme ve harekete geçme prensipleri üzerine kurulan Aruba ESP, yıllar süren inovasyon, Ar-Ge, Aruba yaratıcılığı ve tahminen de en değerlisi, saygın müşterilerimizden topladığımız açık laflı geri bildirim ve aydınlatıcı perspektifler, bu platformu akıllı bir hale getirdi.”  

Geri
Instagram
Facebook
Superbox