Araştırmadan değişik sonuç! Kargalar ve insan ortasında bir ortak istikamet daha!

Şuur kavramı insanın etrafını ve kendisini tanıma, ortamda olup biteni algılama, fark etme ve kavrama yetisi olarak tanımlanıyor. Şuurun şimdiye kadar sırf insanlara ve primatlara has bir özellik olduğu biliniyordu. Lakin yapılan yeni araştırma, bu bilginin yanlışlığını ortaya koydu.

Kargalar Şuurlu Hareket Ediyor

Almanya Tübingen Üniversitesi’nde şuur üzerine gerçekleştirilen ve Science mecmuasında yayınlanan araştırmada, kargaların görsel bir vazifesi yerine getirirken, etraftan gelen uyarıcıları kendi şuurlarıyla yorumlayabildiği ortaya çıktı. Kargaların beyninde gerçekleşen bu aktiviteler şaşırttı.

“Bu Keşif Ihtilal Niteliğinde”

İnsanların ve primatların dışında şuuru olan diğer bir canlı olmadığı teorileri, bu araştırma ile çürütülmüş oldu. Kuşların beyin yapısı insanlara nazaran çok daha farklı olsa da, şuur geliştirmeyi başardıkları görüldü.

Tübingen Üniversitesi’nden hayvan fizyolojisi profesörü Andreas Nieder, yaptığı açıklamada şu tabirlere yer verdi: “Bu keşif algısal şuur ve nörobiyolojik sonların durumu hakkında bir ihtilal niteliği taşıyor.”

Eğitilen Kargalar İncelendi

Çalışmada, araştırmacılar iki kargayı bir görsel uyaran gördüklerinde renkli ışıkları gagalamaları için eğitti. Uyaranlardan kimileri aşikâr meçhul, kimileri ise çok açıktı. Kargaların bu sırada beyin dalgaları kaydedildi ve kuşların öznel tecrübelerinin hudut hücrelerindeki aktivitelere nazaran değişiklik gösterdiği görüldü.

Farklı tecrübelere farklı reaksiyon veren kargaların beyinleri, sabit uyaranlara verdikleri üzere sistemli bir hudut aktivitesi göstermedi. Buna nazaran, beyinlerinde öznel tecrübeler oluşturabilirler.

Algısal Farkındalık Ne Vakit Başladı?

Beşerler ve kargaların son ortak ceddinin bundan 320 milyon yıl önce yaşadığı düşünülüyor. Profesör, Algısal farkındalık o vakitlerde çoktan yükselmiş ve o periyottan beri de jenerasyondan jenerasyona aktarılmış olabilir diyor.

Öbür mümkünlük ise kuşların, primatlardan farklı ve büsbütün bağımsız bir halde şuur geliştirmiş olmaları…