Akfen 2020’de tamamı yerli kaynaklardan güç üretimini yüzde 45 artırdı

Türkiye’de yerli ve yenilenebilir güç kaynaklarından üretim 2020 yılında rekor kırarken, Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ilişkin güneş, rüzgâr ve hidroelektrik santrallerindeki yıllık yeşil güç üretimi geçen yıla nazaran yüzde 45 artışla 1.730 GWh’e çktı. 570 bin hanenin gücü Akfen santrallerinden karşılandı.

Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı datalarına nazaran 2020 yılında yenilenebilir güç kaynaklarından elektrik üretiminde rekor kırılırken, toplam güç üretiminin yaklaşık yüzde 60’ı pak güçten karşılandı.

Yerli ve yenilenebilir güç kaynaklarını Türkiye iktisadına kazandırmak üzere yatırımlarını aralıksız sürdüren Akfen Yenilenebilir Enerji’nin tamamı yerli güç santrallerinden 2020 yılı elektrik üretimi yüzde 45 artış gösterdi.

Türkiye’nin birinci yenilenebilir güç platformu olarak rüzgâr, güneş ve su kaynaklarından 706 MW’lık dengeli bir üretim portföyü oluşturan Akfen Yenilenebilir Enerji’nin geçen yıl 1.193 GWh olan güç üretimi, 2020 yılında yüzde 45’lik artışla 1.730 GWh’a çıktı.

Meydana gelen artışta bilhassa rüzgar ve güneşteki hava koşullarının uygunluğunun yanı sıra Malatya’daki 13 MW’lık IOTA güneş ile Osmaniye’deki 80 MW heyeti güce sahip Sarıtepe-Demirciler rüzgar güç santrali projelerinin de şirketin portföyüne katılması tesirli oldu.

Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ilişkin santrallerden 570 bin hanenin yıllık güç gereksinimi kadar yeşil güç sağlandı.

RÜZGÂR VE GÜNEŞTEKİ HAVA KOŞULLARI TESİRLİ OLDU

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin 1.730 GWh’lık üretiminin 600,4 GWh’ı hidroelektrik santralleri (HES), 182,8 GWh’ı güneş enerji santralleri (GES) ve 946,9 GWh’ı da rüzgâr enerji santrallerinden (RES) geldi.

Şirketin yatırımlarının olduğu bölgelerde güneşli ve rüzgârlı geçen günler nedeniyle GES’lerdeki üretim yüzde 10, RES’lerdeki üretim ise yüzde 16 seviyesinde arttı. Öte yandan düşük yağış oranları ve yılın son çeyreğinde tesirini artıran kuraklık nedeniyle hidroelektrik santral üretiminde yüzde 11’lik düşüş meydana geldi.

Akfen Yenilenebilir Güç Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, Türkiye’nin öncü yenilenebilir güç platformu olarak yatırımlarına devam ettiklerini belirtti. Karabeyoğlu, “706 MW’lık şurası gücümüz ile 2020 yılında 1,730 GWh’lik elektrik üretimine imza attık. Rüzgâr ve güneşteki uygun hava kaideleri ile birlikte portföyümüze eklediğimiz yeni yatırımlar bu büyümeyi ortaya koydu. 570 bin hanenin güç gereksinimini bu ülkenin yerli ve yenilenebilir güç kaynaklarından karşıladığımız için memnunluk taşıyoruz” tabirlerini kullandı.