Aileler, evlatlarının izlediği medyalara kuşkuyla yaklaşıyor

Kaspersky tarafından yapılan ankette, Türkiye’de ebeveynlerin %48’i evlatlarının hesaplarında kuşkulu görüntülere rastladığını belirtti. Kuşkulu bulunan şeyler sırf medya içerikler değil. Ebeveynler evlatların üye olduğu öbekler ve sahifelere (%40), muhabere kurduğu şahıslara (%40) ve yaptıkları paylaşımlara (%28) da kuşkuyla yaklaşıyor.

Bu olgular, evlatların yeterliliği için neler yapılabileceğini araştırma ve müdahale gerekip gerekmediğini manaya gereksiniminin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Lakin tüm ebeveynler bu gereksinimi paylaşmıyor. Ana pederlerin sırf %21’i evlatlarıyla irtibat kurmak için onları çevre medya üzerinden arkadaş olarak ekliyor. Direkt muhaberenin ehliyetli olmadığı durumlarda ebeveynlerin evlatlarının web sahifelerini dikkatle incelemesi gerekebiliyor.

Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, “Modern yerkürenin değişimine ayak uydurmak ebeveynler için giderek daha da zorlaşıyor. Büyük bir süratle ortaya çıkan eğilimlere yetişemedikleri için çoğunlukla evlatlarından geçmişte kalıyorlar. Fakat bu durumu evlatlarıyla muhabereye geçip internet yerküresine dahil olarak aşabilmek mümkün. Evladınızla itimat ilgisi kurmak için konuştuğunuz husus hakkında malumat sahibi olmanız koşul.” dedi.

Evladınızın dijital hayatına dair tarafsız kuşkulardan kurtulmanız ve onların çevre medyada daha inançta olmasını sağlamanız için Kaspersky şunları öneriyor:

  1. Evlatların siber güvenliği konusunda malumat edinin. Çağdaş eğilimleri, pratikleri ve tehlikeleri önlemek için atılması gereken adımları (örneğin internette uygulanması gereken temel güvenlik kuralları) öğrenin.
  2. Evladınızla muhabere kurun ve aşılmaması gereken hudutlar çizin. Hem gerçek hem de sanal yerkürede inançlı konumlar belirleyin.
  3. Evladınızın internette yaptıklarını izlemek için güvenilir bir güvenlik tahlili kullanın.