Adobe, IBM ve Red Sınır iştirak kurdu

Şirketler dijital dönüşümlerini gerçekleştirip temel iş yüklerini buluta taşımaya devam ederken üst seviye yöneticiler müşteri taleplerini karşılayabilmek için kendi rollerini yine tanımlıyor. Tüm bu çalışmalar gerçekleşirken de güvenlik merkezde tutuluyor. Bilhassa bankacılık ve sıhhat hizmetleri üzere regülatif kesimlerde çalışan CMO ve CDO’lar; bilgiye dayalı pazarlamaya yük verirken, kritik kurumsal bilgilerin ve müşteri bilgilerinin de sorumluları haline geliyor. Bu durum yöneticiler için manalı müşteri tecrübesi sunmayı daha da kıymetli hale getirirken bilgi güvenliğinin gerekliliğini öne çıkartıyor. 

IBM, Adobe ve Red Hat’in paydaşlığı birinci evrede aşağıdaki başlıklara odaklanmayı hedefliyor: 

Hibrit Bulut ile devreye alma esnekliği: İş birliği markaların rastgele bir hibrit bulut ortamında içeriklerini ve varlıklarını yönetmelerine ve sunmalarına imkan tanımayı hedefliyor. IBM, Adobe Experience Cloud’un bir kesimi olan Adobe Experience Manager 6.5 eserini; kurumsal açık kaynak konteyner platformu olan Red Sınır OpenShift üzerinde çalıştırıyor. Bu sayede işletmelere; dataları için tercih ettikleri ortamda bulundurma, erişim ve kullanma esnekliği sunulması hedefleniyor.

Finansal hizmetler için kullanıma sunulan Adobe: IBM’in iş ortakları ekosistemine dahil olan Adobe, IBM Cloud for Financial Services için müşteri tecrübesi tahlilleri sağlayacak. IBM, IBM Cloud for Financial Services hizmetiyle müşterilerine şahsileştirilmiş tecrübeler sunarken tıpkı vakitte onların güvenlik ve yasal düzenleme ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olma savında.

Adobe ve IBM Services: IBM Services ünitesinin iş tasarımı kolu olan IBM iX, imkanlarını Adobe’un tüm temel kurumsal uygulamaları genelinde genişletecek. IBM iX’in Adobe Creative Cloud, Adobe Experience Cloud ve Adobe Document Cloud’daki müşteriler için entegre bir biçimde sunduğu dayanak ile küresel markalara şahsileştirilmiş müşteri tecrübeleri tasarlama, uygulama ve ölçekleme için bilgileri kullanma suratını artırma imkanı sunulması hedefleniyor.