2022 Borsa Stratejisi: Güçlü prim mümkünlüğü yüksek

2021 yılına girerken küresel toparlanma beklentileri ve risk iştahı güçlü seyrediyor

2021 yılına girerken, Covid-19 aşılamasının genele yayılmasıyla, küresel ekonomik aktivitede beklenen süratli ve senkronize toparlanma, ABD’de Biden idaresinde jeopolitik gerginliklerde bir ölçü azalma olacağı fikri ve en kıymetlisi tüm dünyada para ve maliye siyasetlerinin gevşek kalmaya devam edeceği istikametindeki beklentiler, global risk iştahını destekliyor. İktisatların hala tam istihdam düzeylerinin çok uzağında olması nedeniyle, enflasyon lakin sonraki yıllarda ortaya çıkabilecek bir risk ögesi olabileceği değerlendirilirken, ülkelerin yüksek borçluluk düzeyleri ise düşük faizler nedeniyle göz gerisi ediliyor.

Bu küresel art plan dahilinde, bilhassa öne çıkan zayıf dolar temasının, gelişmekte olan piyasalara bakışı desteklediğini düşünüyoruz. Covid-19’da ikinci dalga beklentilerden makûs gelişim gösterdiyse de, global risk iştahında kısa vadede değerli bir bozulma olmasını beklemiyoruz.

Para siyasetinde sıkılaşma ve iktisat siyasetlerinde olağanlaşma yurtiçinde piyasaları desteklemeye devam ediyor

Para siyasetinde sıkı duruşun korunmasıyla, gerçek kurun tarihi tabanlarında olduğu da göz önüne alındığında, en azından kısa vadede TL’deki güçlenme eğiliminin devam edebileceğini düşünüyoruz. Yerli ferdî yatırımcının devam eden döviz talebi kıymetli bir risk oluştursa da, mevduat faizlerinin bir ölçü daha yükselmesiyle, burada bir dönüşüm görülebileceğini düşünüyoruz. 2021 yılında cari açıktaki süratli gerileme potansiyeli de, TL görünümünü destekleyebilecek kıymetli bir faktör olabilir.

Gecikmeli kur tesirleri ve olumsuz baz tesiri nedeniyle enflasyonun Mart/Nisan aylarına kadar yükselerek %15’li düzeylere ulaşması (veya yaklaşması) mümkün görünse de, TL’deki istikrar korunabilirse, TÜFE enflasyonu bilhassa yılın ikinci yarısında düşüş trendine girerek yılı %11,0-11,5 civarında tamamlayabilir.

Evvelki aylarda düşük faizlerden yararlanmak üzere öne çekilmiş talep ve son periyotta devreye sokulan kısıtlamalar nedeniyle bilhassa 2021’in birinci iki çeyreğinde iktisatta kıymetli bir yavaşlama olabilir. Bu potansiyel yavaşlamaya karşın, ikinci çeyrekte olumlu baz tesiri nedeniyle çift haneli bir GSYH büyümesi görülebilir. Buna rağmen, yüksek faiz ortamında iç talebin büyümeye dayanağının hudutlu kalmasını ve 2021 yılı GSYH büyümesinin %2,5 civarında kalmasını bekliyoruz.

2021 yılında artan faiz yükü ve kısıtlamalardan olumsuz etkilenen kesimlere yapılması gerekli kamu dayanakları nedeniyle, bütçe açığının GSYH’nin %5’ine yakın düzeylerde kalabileceğini, münasebetiyle kamunun borçlanma gereksiniminin yüksek seyretmeye devam edebileceğini düşünüyoruz. 2021 yılı için zati çok yüklü bir iç borç geri ödeme takvimi olduğu düşünüldüğünde, bu durum faizler üzerinde üst istikametli baskı yapabilir.

Yurtiçinde 2021 yılı (ve sonrası) için risk oluşturabilecek bir başka öge da, potansiyelin altında büyüme ve yüksek faizlerle birlikte, tahsili gecikmiş alacaklarda süratli bir yükseliş görülmesi, bunun da kredi arzını kısması olabilir.

BIST-100  endeks amacımızı 1,350’den 1,750 düzeyine yükseltiyoruz

Son periyottaki güçlü performansa karşın, BIST-100 endeksinin 2020 Ocak başından bu yana GOÜ piyasalarına izafi performansı -%15 olarak devam etmektedir.

Öte yandan, Türkiye’nin GOÜ’lere karşı FD/FAVÖK iskontosu %33’dür. Türkiye’nin tarihi FD/FAVÖK ıskontosunun %18 olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, bu iskontonun daha da kapanma mümkünlüğü olduğu görüşüne sahibiz.

Özel bankalar iskontolu çarpanlarla süreç görmeye devam etmektedir. Lakin, 2021 yılı içerisindeki kredi performansları gaye fiyatların gelişiminde belirleyici olacaktır. Daldaki 2021 yılı kar büyüme beklentimizin Bloomberg beklentilerinin %38 sayısına karşı yalnızca %2 olduğunu belirtmekte yarar var.

BIST-100 Endeksi maksadımızı 1.350 düzeyinden 1,750 düzeyine yükseltiyoruz. Yükseltilen endeks hedefimizdeki ana neden azalan risk primi ve beklenenden daha uygun devam etmiş olan şirketlerin faaliyet performanslarıdır. 2021 yılı için 2020 yılına nazaran %25’lik bir net kar büyümesi beklerken, FAVÖK kaleminde 2020 için %28 büyüme beklentimiz, 2021 yılı için %18’e düşmektedir. Jeopolitik ve makro ekonomik öngörülebilirlik ana katalizör olarak kalmaya devam edecektir.

Gedik Yatırım 2021 strateji raporundan alıntıdır

2021’E GİRERKEN TÜRKİYE VE DÜNYADA EKONOMİK RİSKLER l EKONOMİTUBE

Garanti BBVA’den BİST stratejisi

Wall Street 2021 ‘de pay senetleri için en berbat senaryosunu hazırladı

CNBC.com 5 grafikte 2020 dünya iktisadını özetledi