2020 Dış ticaret verileri açıklandı

GTS Kapsamında Genel İhracat ve İthalat

Kasım ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 0,95 oranında azalmış, ithalat ise % 16,07 oranında artmıştır.

2020 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre;

– İhracat, % 0,95 azalarak 16 milyar 88 milyon dolar,
– İthalat, % 16,07 artarak 21 milyar 158 milyon dolar,
– Dış ticaret hacmi, % 8,05 artarak 37 milyar 246 milyon dolar seviyesine yükselirken,
– İhracatın ithalatı karşılama oranı % 76,0,
– Altın hariç İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 86,3 seviyesine yükselmiştir.

Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle dünya ekonomilerinde yaşanan daralmanın olumsuz etkilerinin, hem ülkemizin hem de dünya ekonomilerinin normalleşme sürecine girdiği Haziran ayından itibaren ortadan kalkmaya başladığı görülmektedir.
Haziran ayında başlayan bu olumlu trendin daha da belirgin hale geldiği anlaşılmaktadır. Nitekim, Nisan ayında 8 milyar 975 milyon dolar olan ihracatımız, Mayıs ayında 9 milyar 956 milyon dolar, Haziran ayında 13 milyar 462 milyon dolar, Temmuz ayında 15 milyar 11 milyon dolar, Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar, Eylül ayında 16 milyar 13 milyon dolar, Ekim ayında 17 milyar 333 milyon dolar ve Kasım ayında ise 16 milyar 88 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının % 86,3 seviyesine çıktığı anlaşılmaktadır. Ocak-Kasım dönemine bakıldığında ise bu oran % 85,7 düzeyine yükselmektedir.

GTS kapsamında son 12 aylık dönemde,

İhracat bir önceki döneme göre % 7,22 oranında azalarak 167 milyar 91 milyon dolar, ithalat ise % 4,86 oranında artarak 217 milyar 102 milyon dolar olmuştur.

Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre % 0,76 oranında azalarak 384 milyar 193 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 77,0 olmuştur.

GTS Kapsamında Geniş Ekonomik Grupların (GEG) Sınıflamasına Göre İhracat ve İthalat

En fazla ihracat “Ham madde (Ara mallar)” grubundan yapılmıştır. 2020 yılı Kasım ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde; en çok ihracat
“Ham madde (Ara mallar)” (7 milyar 242 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Tüketim malları” (6 milyar 690 milyon dolar) ve “Yatırım (Sermaye) malları” (2 milyar 37 milyon dolar) grupları takip etmiştir.

En fazla ithalat “Ham madde (Ara mallar)” grubundan yapılmıştır. 2020 yılı Kasım ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde; en çok ithalat
“Ham madde (Ara mallar)” (15 milyar 305 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Yatırım (Sermaye) malları” (3 milyar 130 milyon dolar) ve “Tüketim malları” (2 milyar 629 milyon dolar) grupları takip etmiştir.

GTS Kapsamında Fasıllara Göre İhracat ve İthalat

GTS’ye göre en fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu Kara Taşıtları” olmuştur. 2020 yılı Kasım ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (2 milyar 372 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 573 milyon dolar) ve “Elektrikli makina ve cihazlar, televizyon görüntü-ses kaydetmeverme cihazları” (897 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.

GTS’ye göre en fazla ithalat yapılan fasıl “Kıymetli Taşlar” olmuştur. 2020 yılı Kasım ayında en çok ithal edilen “Kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası,
metal paralar” faslını (2 milyar 661 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (2 milyar 606 milyon dolar) ve “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” (2 milyar 563 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.

GTS Kapsamında Ülkelere Göre İhracat ve İthalat

GTS’ye göre en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve Irak olmuştur. 2020 yılı Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 511 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (1 milyar 93 milyon dolar) ve Irak (952 milyon dolar) izlemektedir.

GTS’ye göre en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, Çin ve Rusya Federasyonu olmuştur. 2020 yılı Kasım ayında en fazla ithalat yapılan ülke Almanya (2 milyar 353 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Çin (2 milyar 237 milyon dolar) ve Rusya Federasyonu (1 milyar 750 milyon dolar) izlemektedir.

GTS’ye göre 2020 yılı Kasım ayında dış ticarette en çok kullanılan taşıma şekli Deniz Yolu taşımacılığı olmuştur. 2020 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat “Deniz Yolu” (9 milyar 767 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” (4 milyar 885 milyon dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (1 milyar 99 milyon dolar) izlemektedir.

GTS’ye göre 2020 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen ithalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat “Deniz Yolu” (10 milyar 938 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” ulaşımı (5 milyar 62 milyon dolar) ve “Hava Yolu” (3 milyar 134 milyon dolar) izlemektedir.

GTS Kapsamında Ödeme Şekillerine Göre İhracat ve İthalat

2020 yılı Kasım ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat “Mal Mukabili Ödeme” (10 milyar 134 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (2 milyar 318 milyon dolar) ve “Vesaik Mukabili Ödeme” (1 milyar 919 milyon dolar) takip etmiştir.

2020 yılı Kasım ayında ithalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat “Mal Mukabili Ödeme” (11 milyar 521 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (5 milyar 748 milyon dolar) ve “Bedelsiz” (933 milyon dolar) takip etmiştir.

ÖTS Kapsamında Genel İhracat ve İthalat

Kasım ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 0,91 oranında azalmış, ithalat ise % 12,06 oranında artmıştır.

2020 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre;
-İhracat, % 0,91 azalarak 15 milyar 316 milyon dolar,
-İthalat, % 12,06 artarak 19 milyar 876 milyon dolar,
-Dış ticaret hacmi, % 6,02 artarak 35 milyar 191 milyon dolar seviyesine yükselirken,
-İhracatın ithalatı karşılama oranı % 77,1 olmuştur.

ÖTS Kapsamında Geniş Ekonomik Grupların (GEG) Sınıflamasına Göre İhracat ve İthalat

En fazla ihracat “Ham madde (Ara mallar)” grubundan yapılmıştır. 2020 yılı Kasım ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde; en çok ihracat
“Ham madde (Ara mallar)” (6 milyar 796 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Tüketim malları” (6 milyar 472 milyon dolar) ve “Yatırım (Sermaye) malları” (1 milyar 950 milyon dolar) grupları takip etmiştir.

En fazla ithalat “Ham madde (Ara mallar)” grubundan yapılmıştır. 2020 yılı Kasım ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde; en çok ithalat
“Ham madde (Ara mallar)” (14 milyar 400 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Yatırım (Sermaye) malları” (3 milyar 71 milyon dolar) ve “Tüketim malları” (2 milyar 307 milyon dolar) grupları takip etmiştir.

ÖTS Kapsamında Fasıllara Göre İhracat ve İthalat

ÖTS’ye göre en fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu Kara Taşıtları” olmuştur. 2020 yılı Kasım ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (2 milyar 311 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 480 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (851 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir. Fasıllar düzeyinde en büyük 5 ihracat kalemi aşağıdaki tabloda görülmektedir.

ÖTS’ye göre en fazla ithalat yapılan fasıl “Kazanlar ve Makinalar” olmuştur. 2020 yılı Kasım ayında en çok ithal edilen “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” faslını (2 milyar 530 milyon dolar), “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” (2 milyar 429 milyon dolar) ve “Kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar” (2 milyar 140 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir. Fasıllar düzeyinde en büyük 5 ithalat kalemi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ÖTS’ye göre en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve Irak olmuştur. 2020 yılı Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 408 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (1 milyar 64 milyon dolar) ve Irak (847 milyon dolar) izlemektedir.

ÖTS’ye göre en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, Çin ve Rusya Federasyonu olmuştur. 2020 yılı Kasım ayında en fazla ithalat yapılan ülke Almanya (2 milyar 226 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Çin (2 milyar 145 milyon dolar) ve Rusya Federasyonu (1 milyar 750 milyon dolar) izlemektedir.

ÖTS Kapsamında Taşıma Şekillerine Göre İhracat ve İthalat

ÖTS’ye göre 2020 yılı Kasım ayında dış ticarette en çok kullanılan taşıma şekli Deniz Yolu taşımacılığı olmuştur. 2020 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat “Deniz Yolu” (9 milyar 391 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” (4 milyar 513 milyon dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (1 milyar 80 milyon dolar) izlemektedir.

ÖTS’ye göre 2020 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen ithalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat “Deniz Yolu” (10 milyar 558 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” ulaşımı (4 milyar 193 milyon dolar) ve “Hava Yolu” (3 milyar 107 milyon dolar) izlemektedir.

ÖTS Kapsamında Ödeme Şekillerine Göre İhracat ve İthalat

2020 yılı Kasım ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat “Mal Mukabili Ödeme” (10 milyar 13 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (2 milyar 325 milyon dolar) ve “Vesaik Mukabili Ödeme” (1 milyar 905 milyon dolar) takip etmiştir.

2020 yılı Kasım ayında ithalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat “Mal Mukabili Ödeme” (9 milyar 316 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (7 milyar 654 milyon dolar) ve “Vadeli Akreditif” (870 milyon dolar) takip etmiştir.

2020 yılı Kasım ayında Türk Lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 17 milyar 347 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun 5 milyar 600 milyon TL’lik kısmı ihracat, 11 milyar 747 milyon TL’lik kısmı ithalat olmuştur. 2020 yılı Kasım ayında milli paramızla ihracat işlemlerini gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 180, aynı dönemde milli paramızla ihracat yapan firma sayısı 7.187 olmuştur. 2020 yılı Kasım ayında milli paramızla ithalat işlemlerini gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı ise 109, aynı dönemde milli paramızla ithalat yapan firma sayısı 1.064 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: ticaret.gov.tr