2 akademisyene TÜBİTAK’tan ödül

BAİBÜ’nden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu ve ekibinin “Biyotik ve Abiyotik Faktörlerin Ostrakoda (Crustacea) Üreme Şekilleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması” projesi, Prof. Dr. Nihal Doğan ve ekibinin ise “Bilimin Doğasının Öğretimi Konusunda Öğretmenin Mesleki Gelişiminin Süreç Boyunca Desteklenmesi (BİDOMEG)” isimli proje ile ödül almaya layık görüldüğü kaydedildi.

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Külköylüoğlu’nun koordinatörlüğünü yaptığı 1 Nisan 2014-1 Nisan 2017 yılları arasında gerçekleştirdiği projenin 13 indeksli uluslararası dergilerde yayınlanmış makale, 3 tamamlanmış tez, 20 uluslararası, 10 ulusal sempozyumda sözlü ve poster sunumlar olmak üzere toplamda 46 çıktı sağlanarak, şimdiye kadar bilinen ve bir projeden alınan en fazla çıktı ile TÜBİTAK ödülünü almaya hak kazanmış olduğu vurgulandı.

Külköylüoğlu’nun projesi ile ilgili 3 basılmış, 3 başvurulmuş ve en az 15 hazırlık aşamasında makale çalışmasının da devam ettiği belirtildi.

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan’ın yürütücülüğünü gerçekleştirdiği projenin ise, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından, yüksek başarıyla sonuçlanan projeler için proje koordinatörleri ve araştırmacılara verilen Proje Performans Ödülü’ne değer bulunduğu ifade edildi.

Proje süresince geliştirilen materyallerin, e-kitap olarak tüm fen bilgisi öğretmeni, öğretmen adayı ve fen bilgisi eğitimcilerinin erişimine ücretsiz olarak açıldığının da dile getirildiği açıklamada, projeyle ilgili 1 doktora ve 3 yüksek lisans tezinin tamamlandığı kaydedildi.