1300 ışık yılı uzaklıkta 3 yıldızlı güneş sistemi bulundu

Exeter Üniversitesinden Stefan Kraus liderliğindeki takım tarafından yapılan keşfin detayları, Science mecmuasında yayımlandı. 

Orion Takımyıldızı’nın kenarında yer alan ve “GW Orionis” ismi verilen sistemde GW Ori A ve B yıldızlarının birbirlerinin yörüngesinde, üçüncü yıldız GW Ori C’nin de bu iki yıldızın yörüngesinde döndüğü belirtildi.

GW Ori C’nin, GW Ori A ve B yıldızlarına arasının 1190 milyon kilometre olduğu tabir edildi.

Üçlü sistemin dev ön gezegen diskinde farklı yönelime sahip 3 halka tespit eden gök bilimciler, yalpalayan iç halkanın, yeni oluşan bir gezegene işaret ediyor olabileceğini kaydetti.

Diskte en dıştaki halkanın da bugüne kadar ön gezegen disklerinde gözlenen en büyük halka olduğuna işaret edildi.

Stefan Kraus, sistemin iç halkasının 30 civarında Dünya gibisi gezegen oluşturacak kadar toz içerdiği değerlendirmesini yaptı.

Keşifle ilgili çalışma yürüten bir diğer takımda yer alan bilim insanı Nienke van der Marel de iç halkada gözlenen sapmanın, 3 yıldızın çekim tesiriyle açıklamayacağını lisana getirdi.

Sistemde yavru bir gezegenin varlığının doğrulanması halinde bunun, 3 yıldız etrafından dönen tek bir gezegenin birinci bilinen örneği olacağı tabir edildi.